Aanbiedingen

Nijhuis Bouwmanagement

Indien gewenst zorgt Nijhuis Bouwmanagement voor het bedrag van €2.500,- voor:

  • voorlopig ontwerp van de woning (binnen bestaande Wet- en regelgeving)
  • goedkeuring door gemeente en welstand
  • calculatie van benodigde materialen en grondstoffen
  • een scherpe offerte voor de te bouwen woning met een maximale afwijking van 2%

Als u 100% zekerheid van de offerte wenst dan zullen er aanvullende opdrachten moeten komen voor:

  • Sondering (bodemonderzoek t.b.v. constructie)
  • Constructieberekening
  • EPN en bouwbesluittoetsing

Als het vooraf gestelde budget toereikend is dan kan dit zonder risico gebeuren.

Het staat u als opdrachtgever natuurlijk ten allen tijde vrij om offertes op te vragen bij andere aannemers.

Als u gebruik wilt maken van deze aanbieding, klik dan hier om contact met ons op te nemen.

Notariskantoor Kroezen

Op deze website heeft u alle voordelen van het gezamenlijk bouwen met de CPO kunnen lezen.
Wat kan Notariskantoor Kroezen nog meer voor u betekenen?

Gratis akte CPO

Indien de deelnemers aan het CPO ook de grondaankoop en de hypotheekakte door Notariskantoor Kroezen laten verzorgen, zal Notariskantoor Kroezen gratis de akte van oprichting van het CPO verzorgen!

Als u gebruik wilt maken van deze aanbieding, klik dan hier om contact met ons op te nemen.

Witte Woning Makelaars Jansen (Losser, Enschede)

WitteWoning Makelaars Jansen met vestigingen in Losser en Enschede staat u graag bij met de verkoop van uw huidige woning.

Indien u het voornemen heeft te gaan bouwen volgens het CPO principe en u bent in het bezit van een eigen woning dan bemiddelen wij graag voor u in de verkoop.
Mocht binnen de overeengekomen termijn de woning niet verkocht zijn dan worden alleen de gemaakte kosten door WitteWoning Makelaars Jansen berekend, bijvoorbeeld advertentiekosten en dergelijke.