Subsidie voor bouwen met CPO

Sluit u zich aan bij een CPO-groep? Dan ontvangt u € 2.500 subsidie voor het oprichten en uitvoeren van een CPO-bouwproject. De overheid en provincie Overijssel zijn blij met CPO en laten dat met de subsidie zien.

Subsidie voor advies

Met het subsidiebedrag kunt een adviesbureau inschakelen voor de projectbegeleiding in het voortraject. Zoals onze coördinator.

Spelregel voor subsidie: minimaal 3 huizen

De provincie Overijssel heeft één spelregel voor de subsidie: binnen een CPO-project moeten minstens 3 huishoudens meedoen met de bouw. Bij meer dan 10 deelnemers binnen CPO, ontvangt u als groep maximaal € 25.000 subsidie. Meer deelnemers mag dus wel, u verdeelt dan de subsidie over allemaal.

Extra voordelen voor bouwen via CPO Twente

CPO Twente praat voor u met verschillende gemeenten om meer voordeel voor u te bereiken, zoals:

  1. Betere grondprijs
  2. Extra subsidie

CPO en de overheid

Samen bereiken we meer. CPO bouwen cpo-twente.nl

Gemeenten raken steeds meer vertrouwd met bouwen via CPO. Dat komt bijvoorbeeld door minister Vogelaar; zij gaf in 2008 een handboek uit: 'Bouwen met burgers. CPO voor gemeenten'. Daarin staan tips voor gemeenten voor het omgaan met CPO-bouwprojecten.

Meer mogelijk bij Losser, Dinkelland en Oldenzaal

Op dit moment praten we met de gemeenten Losser, Dinkelland en Oldenzaal. De verwachting is dat hier binnenkort interessante resultaten voor u uitkomen. Sowieso biedt de gemeente Losser al een starterslening (zie verderop op deze pagina).

Meer weten over subsidies en financiering van uw project? Lees over CPO binnen de provincie Overijssel of neem meteen contact met ons op.


STARTERSLENING GEMEENTE LOSSER

Een starterslening is een aanvullende lening voor inwoners van de gemeente Losser. Doel? Het verschil tussen het maximale hypotheekbedrag en de totale aankoopsom van uw huis financieren.

U kunt maximaal 20 procent van het totale aankoop bedrag lenen (maximaal €40.000).

Voorbeeld

Uw huis kost bijvoorbeeld €180.000
U kunt bij de bank €144.000 lenen met NHG-garantie.
Dan kunt u bij de gemeente nog €36.000 lenen met NHG-garantie.

Meer informatie, zie gemeente Losser.

DUURZAAMHEID: wel lenen, niet betalen

Conform Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen kan de lening als kwaliteitsverbeteringen of kosten voor het treffen van energiebesparende voorzieningen tot een bedrag van maximaal €6.500 buiten beschouwing worden gelaten voor de berekening van de financieringslast.

Dus voor het nemen van een warmtepomp is extra €6.500 te lenen. Dit bedrag kunt u dus extra bovenop uw hypotheek lenen, gewoon bij de financiële dienstverlener waar u uw hypotheek afsluit, zonder dat dit wordt meegerekend bij de hypotheeklast. Overweging hiervoor is dat u een investering in duurzaamheid terug zult verdienen.